Fysioterapia

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin tutkinnon.  Fysioterapia kohdentuu tavallisimmin ikääntymisen tai sairauden, tapaturman tai synnynnäisen vamman aiheuttamaan ongelmaan toimintakyvyssä. Fysioterapia on neuvontaa ja ohjausta, terapeuttista harjoittelua ja manuaalista terapiaa eli lihasten käsittelyä sekä nivelten mobilisointia. Fysikaalisia hoitoja ovat esim. sähköhoito tai ultraääni.
Tavoitteena on edistää ja ylläpitää toiminta- ja liikkumiskykyä. Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan liikkumista sekä toimintakykyä  hänen omassa toimintaympäristössä. Tarvittaessa tehdään apuvälinearvio sekä ohjataan niiden käytössä. Asiakasta ohjataan aktiiviseen vastuunottoon omasta terveydestä ja toimintakyvystä sekä niiden edistämisestä.