Kotikäynnit

Teemme kotikäyntejä Muhoksella, Utajärvellä, Pyhännällä ja Kestilässä, sekä kattavasti niiden ympäristökuntien alueella.
Asiakkaan heikentyneen kunnon vuoksi lääkäri voi tietyin edellytyksin määrätä fysioterapian kotikäyntinä. Myös vaikeavammaisilla sekä neurologisilla kuntoutujilla voi olla hankala tulla hoitolaitokseen, fysioterapia voidaan silloin suorittaa asiakkaan palvelukodissa tai kotona.