Neurologinen kuntoutus

Neurologisen kuntoutuksen tavoitteena on lieventää keskushermostoperäisiä fyysisen toimintakyvyn rajoitteita ja muutoksia, sekä edistää sairauden tai vamman heikentämää elämänlaatua.
Hyvän yhteistyön sekä sopivien tilojen ansiosta asiakas saa varmasti monipuolista ja laadukasta fysioterapiaa palvelukodissa, kotona tai hoitolaitoksessa.

Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet neurologisiin ongelmiin kouluttautumisella (Bobath). Meillä on sopimukset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä Kelan kanssa vaikeavammaisten kuntoutuksesta.